[cs_content][cs_section bg_image="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/07/buzzmarket_cp_01.jpg" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 25px 0px;min-height: 90vh;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;padding: 3% 0;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"] [/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_image type="none" src="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/07/buzzmarket_negative.png" alt="" link="false" href="#" title="" target="" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"] [/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="true" class="cs-hide-xs cs-hide-sm" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/6" style="padding: 0px;"][x_gap size="25px"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/6" style="padding: 0px;border-style: solid;border-width: 1px 1px 0px 0px;border-color: hsl(0, 0%, 100%);"][x_gap size="50px"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/6" style="padding: 0px;border-style: solid;border-width: 1px 0px 0px 1px;border-color: hsl(0, 0%, 100%);"][x_gap size="50px"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/6" style="padding: 0px;border-style: solid;border-width: 1px 0px 0px;border-color: hsl(0, 0%, 100%);"][x_gap size="50px"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/6" style="padding: 0px;border-style: solid;border-width: 1px 0px 0px 1px;border-color: hsl(0, 0%, 100%);"][x_gap size="50px"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/6" style="padding: 0px;"][x_gap size="25px"][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_image type="none" src="http://buzzmarket.co.il/wp-content/uploads/2017/01/EMPR-LOGO-dark-back.png" alt="" link="true" href="http://empr.co.il" title="" target="blank" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content="" style="padding: 0 75px;"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_gap size="10px"][x_image type="none" src="http://buzzmarket.co.il/wp-content/uploads/2017/01/buzztime_logo.png" alt="" link="true" href="http://buzztime.co.il/" title="" target="blank" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content="" style="padding: 0 95px;"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_image type="none" src="http://buzzmarket.co.il/wp-content/uploads/2017/01/BuzzTicketWebWhite.png" alt="" link="true" href="https://buzzticket.co.il/" title="" target="blank" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content="Coming Soon" style="padding: 0 75px;"][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id="about" bg_color="#f7be07" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="rgb(247, 190, 7)" style="margin: 0px auto;padding: 15px 0 15px 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h3" looks_like="h2" accent="false" class="cs-ta-right man"]מי אנחנו[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_image="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/07/buzzmarket_cp_02.jpg" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px 0 25px;min-height: 100vh;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;padding: 5% 0;"][cs_column fade="false" fade_animation="in-from-left" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/2" style="padding: 0px;"][x_image type="none" src="http://buzzmarket.co.il/wp-content/uploads/2017/01/newcircle2017-1.png" alt="" link="false" href="#" title="" target="" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""][/cs_column][cs_column fade="true" fade_animation="in-from-right" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/6" style="padding: 0px;"] [/cs_column][cs_column fade="true" fade_animation="in-from-right" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][cs_text style="color: #fff;"]

צומת מרכזית בחיי הנוער בישראל.

בכל מקום אליו מסובבים הצעירים את הראש החל מהפקות המקור הגדולות בישראל, חיבור לאמני הנוער המוכרים והפופולאריים ועד לנוכחות חזקה במדיה החברתית.

יחד עם מערך של מאות "באזרים" מכל רחבי הארץ אנו יכולים לספק ראיה רחבה על עולמם של הנוער והצעירים תוך כדי שאנו סופגים מהשטח עדכונים על טרנדים חמים, טעמים מוזיקליים, שפה עיצובית, האפליקציות החדשות ביותר והסלנג העדכני.

"באז מרקט" מספקת ללקוחות הרוצים להתחבר לנוער וצעירים מענה של 360 הכולל שירותי תוכן, גרפיקה, הפקה ושיווק.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id="services" bg_color="#f7be07" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="rgb(247, 190, 7)" style="margin: 0px auto;padding: 15px 0 15px 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h3" looks_like="h2" accent="false" class="cs-ta-right man"]חיבור לעולם הנוער והצעירים[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_image="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/07/buzzmarket_cp_03.jpg" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px 0 45px;min-height: 100vh;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"] [/cs_column][cs_column fade="true" fade_animation="in-from-right" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="2/3" style="padding: 0px;"][cs_text style="color: #fff;"]

באזרים

קבוצה המונה מאות צעירים בשתי קבוצות גיל עיקריות (14-17 ) ו-(18-22) המאפשרת לנו נגישות למעגלים החברתיים השונים וליצירת שיח ממוקד ואישי למאות אלפי הצעירים המחוברים אחד לשניה ודרך כך לחקור ולהתעדכן בטרנדים המשתנים , לשפה העדכנית והטעמים המוזיקליים.

אנחנו נמצאים בכל מקום שהקהל שלנו נמצא.

באזרים ובילי דעת קהל אשר מקיימים פעילות מסחרית דרך הפרופילים האישיים שלהם מדיה.
אמנים ניהול אישי, יצוג והפעלת דפי האומן שלהם לכל צורך.
איסוף נתוני קהל איסוף ״דאטה״ בהתאם לקמפיין.
שימוש בנתוני קהל פילוח וניתוח הנתונים בהתאם לצרכי הפירסום.
מדיה חברתית נוכחות בפלטפורמות החברתיות הרלוונטיות לבני נוער (פייסבוק, אינסטגרם, ווטסאפ וכו).
קד"מ שטח הימצאות במוקדי הבילוי, בתי ספר ותנועות נוער באמצעות פליירים שילוט ובאזרים.
קבוצת מיקוד פאנלים של נוער מוביל דעת קהל.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id="makor" bg_color="#f7be07" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="rgb(247, 190, 7)" style="margin: 0px auto;padding: 15px 0 15px 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h3" looks_like="h2" accent="false" class="cs-ta-right man"]פרויקטים[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color="hsl(198, 81%, 14%)" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 45px;min-height: 100vh;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_gap size="15px"][x_button size="global" block="true" circle="false" icon_only="false" href="http://buzzmarket.co.il/portfolio/" title="" target="" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""]לרשימת הפרויקטים המלאה[/x_button][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="2/3" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h4" looks_like="h4" accent="false" class="man" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]במהלך השנים, הובלנו ויעצנו לעשרות פרויקטים בתחום הנוער והצעירים.
כאן תוכלו לראות את התוצרים שלנו.[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="false" marginless_columns="true" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="true" fade_animation="in-from-bottom" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 25px 0px 25px 25px;"]

[/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id="tziburi" bg_color="#f7be07" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="rgb(247, 190, 7)" style="margin: 0px auto;padding: 15px 0 15px 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h3" looks_like="h2" accent="false" class="cs-ta-right man"]הפקות למגזר הציבורי[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_image="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/07/buzzmarket_cp_07.jpg" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 5% 0px;min-height: 100vh;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="hsla(0, 0%, 100%, 0.8)" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" class="hutzwhite" style="padding: 0px;"][cs_text class="cs-ta-center"]

אנחנו מאפשרים לעיריות ועסקים לעטוף את האירועים ב-באז

באז-מרקט מתמקדת בבניית אסטרטגיה למותג, בגיבוש הקונספט הפרסומי המנצח ובהוצאה לפועל של משימות השיווק הקד”מ וההפקה.
דרך העבודה שלנו באמצעות מודל ליווי מיוחד שפיתחנו במהלך השנים אשר מאפשר לנו להביא מהניסיון והידע וביחד עם העיריות והעסקים לבנות אירוע שעומד בתקציב ומספק לצעירים חוויות לצד מסרים.

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="hsl(196, 58%, 24%)" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 15px;"][x_custom_headline level="h2" looks_like="h4" accent="false" class="cs-ta-center man" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]הקמת קבוצת “באזרים ייעודית > סקירה ותכנון > מיתוג וגרפיקה > פרסום ושיווק > הפקה וניהול אירועים > יח”צ ודוברות[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="hsla(0, 0%, 100%, 0.8)" style="margin: 0px auto;padding: 15px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"]

[/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="hsla(0, 0%, 100%, 0.8)" style="margin: 0px auto;padding: 15px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"][x_button size="global" block="true" circle="false" icon_only="false" href="http://buzzmarket.co.il/city/" title="" target="" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""]צפה בפרויקטים על פי העיר[/x_button][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"] [/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/3" style="padding: 0px;"] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id="empr" bg_color="#f7be07" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="rgb(247, 190, 7)" style="margin: 0px auto;padding: 15px 0 15px 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h3" looks_like="h2" accent="false" class="cs-ta-right man"]ניהול אמנים[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color="rgb(8, 61, 82)" parallax="true" bg_pattern="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/10/congruent_outline_blue.png" style="margin: 0px;padding: 5% 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="2/5" style="padding: 0px;"][x_image type="none" src="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/10/EMPR-LOGO-dark-back.png" alt="" link="true" href="http://empr.co.il/" title="" target="blank" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content="" style="padding: 0 15%;"][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/5" style="padding: 0px;"] [/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="2/5" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h2" looks_like="h4" accent="false" class="man" style="color: hsl(0, 0%, 100%);"]החיבור עם EMPR מאפשר לנו לספק שירות בוקינג רחב ולהתאים לכל אירוע את האומנים המתאימים ביותר
[/x_custom_headline][x_gap size="25px"][x_feature_headline level="h4" looks_like="h4" icon="phone" icon_color="#f7be07" icon_bg_color="hsl(0, 0%, 100%)" class="cs-ta-right artists_contact" style="color: rgb(247, 190, 7);margin-bottom: 10px;margin-top: 0;"]טלפקס: 2226·779·052[/x_feature_headline][x_feature_headline level="h4" looks_like="h4" icon="phone" icon_color="rgb(247, 190, 7)" icon_bg_color="hsl(0, 0%, 100%)" class="cs-ta-right artists_contact" style="color: rgb(247, 190, 7);margin-bottom: 10px;margin-top: 0;"]אימייל: booking@empr.co.il[/x_feature_headline][x_gap size="25px"][x_button size="global" block="true" circle="false" icon_only="false" href="http://empr.co.il/#artists" title="" target="blank" info="popover" info_place="top" info_trigger="hover" info_content="" style="background-color: #fff;color: #9E2114;"]לרשימת האמנים המלאה[/x_button][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id="contact" bg_color="#f7be07" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="rgb(247, 190, 7)" style="margin: 0px auto;padding: 15px 0 15px 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h3" looks_like="h2" accent="false" class="cs-ta-right man"]צרו קשר[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_image="http://1dc.5e6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/07/buzzmarket_cp_01.jpg" parallax="true" style="margin: 0px;padding: 5% 0px;min-height: 100vh;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.8)" style="margin: 0px auto;padding: 5px 25px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/2" style="padding: 0px;"][cs_text]
[/cs_text][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/2" style="padding: 0px;"][cs_text]

יש לכם פרוייקט שתרצו לדבר איתנו עליו?
צרו איתנו קשר

[/cs_text][x_gap size="25px"][x_feature_headline level="h4" looks_like="h4" icon="phone" icon_color="#f7be07" class="cs-ta-right" style="margin-bottom: 10px;margin-top: 0;"]טלפקס: 4752·425·077[/x_feature_headline][x_feature_headline level="h4" looks_like="h4" icon="envelope" icon_color="#f7be07" class="cs-ta-right" style="margin-bottom: 10px;margin-top: 0;"]אימייל: info@buzzmarket.co.il[/x_feature_headline][x_feature_headline level="h4" looks_like="h4" icon="clock-o" icon_color="#f7be07" class="cs-ta-right" style="margin-bottom: 25px;margin-top: 0;"]שעות פעילות: שני עד חמישי 10:00 עד 19:00[/x_feature_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_responsive_text selector=".h-responsive" compression="1.0"][/cs_content]