עיצוב בהתאם לשפה החזותית של הערייה

מחלקת צעירים גבעתיים – באזמרקט מספקת מיתוג, עיצוב ויעוץ הכוללת בניית לוח תוכן שנתי בשיתוף המחלקה וביצוע משימות הגרפיקות השונות.