הבנת הצרכים

הכרות עם בן המשפחה, הבנת הצרכים והשינויים הנדרשים בבית הקיים

התאמת פיתרון

התאמת הצעת מחיר, הכנה ואישור תוכנית על ידי מהנדס נגישות

ביצוע שיפוץ

ביצוע עבודות השיפוץ על פי התוכנית, שימוש בחומרי גלם מאושרי תקן iso 9001 

קליטת בן הבית​

קליטת בן המשפחה בבית והתאמה סופית של הצרכים