לקוח: עיריית הרצליה– אגף נוער ואגף הספורט אירועי קיץ לנוער הרצליה מטרת הפרויקט – מיתוג של אירועי הקיץ לנוער הרצליה 2019